درباره ما

MAG 2 scaled 1140x300 1 | هلومگ | فراتر از یک مجله | درباره ما

هلومگ یک رسانه‌ی آنلاین است که در تابستان سال ۱400 توسط شرکت مهندسی نرم افزار هلو با تمرکز بر موضوعات زیر تاسیس شد.
حسابداری
مدیریت مالی
کسب و کار
فناوری و تکنولوژی
در هلومگ تیمی از افراد متخصص و جوان دور هم جمع شده‌ایم تا جدیدترین و کاربردی‌ترین اخبار و مقالات این حوزه‌ها را تهیه و منتشر کنیم.
هدف اصلی از ایجاد هلومگ ارائه محتواهای کاربردی و رایگان است تا علاوه بر اینکه بخشی از بار مسئولیت اجتماعی شرکت مهندسی نرم افزار هلو را انجام دهد، نقش کوچکی در افزایش دانش و مهارت‌های کاربردی برای زندگی بهتر را ایفا کند.

هلومگ
فراتر از یک مجله