درباره ما

Free Office Logo Mockup

هلومگ یک رسانه‌ی آنلاین است که در تابستان سال ۱400 توسط شرکت مهندسی نرم افزار هلو با تمرکز بر موضوعات زیر تاسیس شد.
حسابداری
مدیریت مالی
کسب و کار
فناوری و تکنولوژی
در هلومگ تیمی از افراد متخصص و جوان دور هم جمع شده‌ایم تا جدیدترین و کاربردی‌ترین اخبار و مقالات این حوزه‌ها را در تهیه و منتشر کنیم.
هدف اصلی از ایجاد هلومگ ارائه محتواهای کاربردی و رایگان است تا علاوه بر اینکه بخشی از بار مسئولیت اجتماعی شرکت مهندسی نرم افزار هلو را انجام دهد، نقش کوچکی در افزایش دانش و مهارت‌های کاربردی برای زندگی بهتر را ایفا کند.

هلومگ
فراتر از یک مجله

  • امیر دانشی پور
    امیر دانشی پوردیجیتال مارکتر و سئو کار بدنبال ایده های جدید و یادگیری بی پایان
  • امیر دانشی پور
    امیر دانشی پوردیجیتال مارکتر و سئو کار بدنبال ایده های جدید و یادگیری بی پایان