46 2 | هلومگ | فراتر از یک مجله | فراخوان مقاله نویسی

همکار عزیز و محترم

سلام!

از شما دعوت می‌کنیم برای نگارش مطلب در سایت هلومگ در کنار ما باشید.

علاوه بر اینکه مقالات به همراه نام نگارنده در سایت هلومگ درج خواهد شد، برای نویسندگان برتر هر ماه، جوایزی در نظر داریم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه همکاری و همچنین جهت آگاهی از شاخه و موضوعاتی که می‌توانید در مورد آنها مطلب بنویسید، کد زیر را اسکن کنید.