همکار عزیز

سلام!
از تابستان امسال هلومگ به‌عنوان رسانه‌ای در حوزه‌ی حسابداری، مدیریت مالی، کسب و کار، فناوری و تکنولوژی و .. راه‌اندازی شد و هدف ما این است که به یک پایگاه رسانه‌ای تخصصی تبدیل شود.
در همین میان از شما دعوت می‌کنیم برای نگارش گزارش و مقاله در ‌وب‌سایت هلومگ کنار ما باشید.
علاوه بر اینکه گزارش و مقاله‌ها به‌همراه نام نگارنده در سایت هلومگ درج می‌شود، برای نویسندگان برتر هر ماه، جوایزی در نظر داریم.

49 | هلومگ | فراتر از یک مجله | ثبت نام

ثبت نام فراخوان مقاله نویسی