میزان حقوق سال 1401

بررسی میزان افزایش حقوق سال 1401

میزان حقوق سال 1401

بررسی میزان افزایش حقوق سال 1401

فهرست مطالب

فهرست

طبق روال هر سال، موضوع افزایش حقوق و دستمزد سال آینده کارگران و کارکنان یکی از موضوعات داغ در  چند ماه پایانی سال است. بر اساس قانون، دولت مکلف است که این میزان افزایش را در قالب لایحه بودجه سال آینده تحویل مجلس شورای اسلامی دهد و مجلس نیز روند تصویب و ابلاغ آن را پس از تایید شورای نگهبان، انجام دهد.

برای تعیین حداقل حقوق دریافتی کارکنان و کارمندان دولتی و خصوصی، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلفی مثل شورای عالی کار، هیأت دولت و در نهایت مجلس شورای اسلامی تصمیم گیرنده هستند. با توجه به اینکه هنوز بخشنامه و یا ابلاغ رسمی صورت نگرفته ‌است بر اساس اخبار و صحبت‌های مسئولین در این مقاله از هلومگ، به بررسی حداقل حقوق دریافتی کارکنان می‌پردازیم.

 

بررسی حقوق و دستمزد سال 1400

مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه  کل کشور در نشست خبری 4 بهمن ماه 1400 گفت در لایحه پیشنهادی بودجه دولت حداقل حقوق دریافتی دولت در سال 1401 مبلغ 4 میلیون و پانصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود که در کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی این مبلغ با 24% افزایش نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1401، به مبلغ 5 میلیون و شتصد میلیون تومان رسید.

در کمیسون تلفیق مجلس شورای اسلامی این مبلغ با 24% افزایش نسبت به مبلغ پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 1401، به مبلغ 5 میلیون و شتصد میلیون تومان رسید.

همچنین با موافقت اعضای کمیسیون تلفیق، در سال 1401 حداقل حقوق بازنشستگان 5 میلیون تومان مصوب شد و میزان دریافتی کارکنانی که بیش از 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافت می‌کنند حداقل 10% افزایش یافت.

محاسبه حقوق دستمزد سال 1401

بر اساس افزایش 24% اعلام شده، در جداول زیر به مقایسه میزان افزایش حقوق سال 1401 نسبت به سال 1400 می‌پردازیم.

جدول زیر میزان افزایش حداقل دستمزد برای سال 1401 برای افرادی بدون سابقه کار می‌باشد.

 

جدول – 1 مقایسه افزایش حقوق دستمزد 1401 نسبت به 1400 برای افراد بدون سابقه کار

ردیف

شرح

۱۴۰۰

۱۴۰۱

1

حداقل دستمزد روزانه

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

۱۴۱۶۲۶۴

2

حداقل دستمزد ماهیانه

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

۴۲,۴۸۷,۹۲۰

3

حق مسکن ماهیانه

۴,۵۰۰,۰۰۰

۷,۲۰۰,۰۰۰

4

حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)

۶,۰۰۰,۰۰۰

۹,۶۰۰,۰۰۰

5

حق اولاد (یک فرزند)

۲,۶۵۵,۴۹۵

۴,۲۴۸,۷۹۲

6

حق اولاد (دو فرزند)

۵,۳۱۰,۹۸۴

۸,۴۹۷,۵۷۴

7

حق سنوات ماهانه

(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

۱,۴۰۰,۰۰۰

۲,۲۴۰,۰۰۰

8

مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار)

۳۷,۰۵۴,۹۵۰

۵۹,۲۸۷,۹۲۰

9

مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند
(بدون سابقه کار)

۳۹,۷۱۰,۴۴۵

۶۳,۵۳۶,۷۱۲

10

مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند
(بدون سابقه کار)

۴۲,۳۶۵,۹۴۰

۶۷,۷۸۵,۵۰۴

* ارقام بر حسب ریال است.

** این ارقام هنوز به تایید نهایی نرسیده است.

*** این میزان با در نظر گرفتن افزایش 60% نسبت به سال 1400 در نظر گرفته شده‌است.

 

جدول – 2 مقایسه افزایش حقوق دستمزد 1401 نسبت به 1400 (حداقل یک سال سابقه کار)

ردیف

شرح

۱۴۰۰

۱۴۰۱

1

حداقل دستمزد روزانه

۸۸۵,۱۶۵

۱,۴۱۶,۲۶۴

2

حداقل دستمزد ماهیانه

۲۶,۵۵۴,۹۵۰

۴۲,۴۸۷,۹۲۰

3

حق مسکن ماهیانه

۴,۵۰۰,۰۰۰

۷,۲۰۰,۰۰۰

4

حق بن نقدی (کمک هزینه اقلام مصرفی)

۶,۰۰۰,۰۰۰

۹,۶۰۰,۰۰۰

5

حق اولاد (یک فرزند)

۲,۶۵۵,۴۹۵

۴,۲۴۸,۷۹۲

6

حق اولاد (دو فرزند)

۵,۳۱۰,۹۸۴

۸,۴۹۷,۵۷۴

7

حق سنوات ماهانه

(شرط: داشتن حداقل یک سال سابقه کار)

۱,۴۰۰,۰۰۰

۲,۲۴۰,۰۰۰

8

مجموعه دریافتی افراد مجرد

(بدون سابقه کار)

۳۸,۴۵۴,۹۵۰

۶۱,۵۲۷,۹۲۰

9

مجموعه دریافتی افراد متاهل با یک فرزند

(بدون سابقه کار)

۴۱,۱۱۰,۴۴۵

۶۵,۷۷۶,۷۱۲

10

مجموعه دریافتی افراد متاهل با دو فرزند

(بدون سابقه کار)

۴۳,۷۶۵,۹۴۰

۷۰,۰۲۵,۵۰۴

* ارقام بر حسب ریال است.

** این ارقام هنوز به تایید نهایی نرسیده است.

*** این میزان با در نظر گرفتن افزایش 60% نسبت به سال 1400 در نظر گرفته شده‌است. 

معافیت مالیاتی حقوق در سال 1401

رحیم زارع در خصوص مالیات بر حقوق‌ها گفت: براساس مصوبه کمیسیون تلفیق دستمزدهای تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شدند. همچنین مالیات حقوق‌های بین ۵ میلیون و ۶۰۰ تا ۱۵ میلیون تومان، ۱۰ درصد و از ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان، ۱۵ درصد و از ۲۵ تا ۳۵ میلیون تومان، ۲۰ درصد تعیین شد.

حقوق‌های بیشتر از ۳۵ میلیون تومان نیز مشمول ۳۰ درصد مالیات می‌شوند باید توجه شود این مالیات‌ها شامل مابه‌التفاوت هر پلکان می‌شود. اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و متخصصین بالینی تمام وقت جغرافیایی صرفا مشمول ۱۰ درصد مالیات بر درآمد خواهند بود.

افزایش حقوق سربازان در سال جدید

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 16 اسفند ماه 1400، میزان افزایش حقوق سربازان در بودجه سال 1401 مشخص شد. در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۱، جزء الحاقی ۳ بند الف تبصره ۱۲ لایحه تصویب شد.

بر اساس این مصوبه، در اجرای ماده(۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی حداقل شصت درصد، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد و حقوق سربازان متاهل نوددرصد حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود و دستورالعمل آن باتوجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود. پرداخت فوق العاده ماده(۵۰) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می یابد.

محسن دهنوی، نماینده مجلس در گفته است: سربازی یکی از دغدغه‌های من بود و یکی از چالش‌های کشور نیز است. در حال حاضر سه میلیون مشمول غایب داریم و براساس آنچه گفته می‌شود، سربازی یکی از سه علت اصلی تاخیر در ازدواج محسوب می‌شود.

به گفته محسن دهنوی، ٢۵٠٠ میلیارد تومان در آن زمان برای حقوق سربازان منابع در نظر گرفته شده بود که گفتیم منابع افزایش و به ۴۵٠٠ میلیارد تومان رسید. همچنین در مجلس ٣٠٠٠میلیارد تومان به حقوق و ٢هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان نیز برای خوراک و پوشاک در نظر گرفته شد و حقوق پرداختی هم به میانگین یک‌ میلیون و ۴٠٠هزار تومان رسید و هیج سربازی زیر یک میلیون تومان حقوق نگرفت.

دهنوی توضیح داد؛ امسال هم دوباره مساله حقوق سربازان را پیگیری کردیم. دولت قصد داشت به حقوق سربازان ١٠درصد اضافه کند. اما مگر چه چیزی ١٠ درصد افزایش قیمت داشته که بخواهیم به سربازان ١٠درصد افزایش حقوق بدهیم؟ بنابراین در مصوبه کمیسیون تلفیق آوردیم که حقوق سربازان در مناطق غیر عملیاتی ۶٠ و در مناطق عملیاتی ٧٠درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مسلح باشد.

سربازان متاهل نیز ٩٠درصد حقوق کارکنان نیروهای مسلح حقوق دریافت کنند. در واقع باتوجه به اینکه حداقل حقوق نیروهای مسلح ۵ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان خواهد شد، سربازان سال آینده کمتر از سه میلیون و ۴٠٠ هزار تومان دریافت نخواهند کرد و میانگین حقوق سربازان از ۴٠٠ هزار تومان طی دو سال به ۴ میلیون تومان می‌رسد، یعنی ١٠برابر افزایش.

 

نحوه محاسبه عیدی سال 1401

 

نوشته‌های مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
سوال خود را بپرسیدx