کدام اصناف و مشاغل باید از دی 1402 مالیات بپردازند؟

کدام اصناف و مشاغل باید از دی 1402 مالیات بپردازند؟

سامانه مودیان

مالیات بر درآمد یک مالیات مستقیم است که بر درآمد افراد و شرکت‌ها اعمال می‌شود. این مالیات بر اساس میزان درآمد کسب شده توسط افراد و شرکت‌ها محاسبه می‌شود. مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات غیرمستقیم است که بر ارزش افزوده کالاها و خدمات در طول فرآیند تولید و توزیع اعمال می‌شود. این مالیات از خریدار نهایی دریافت می‌شود و در نهایت توسط تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان قبلی جبران می‌شود. در ادامه قصد داریم آخرین لیست مشمولین مالیاتی ۱۴۰۲/اصناف و مشاغل را که موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدند را دراختیار شما قرار می‌دهیم.

منتخبتصاویرامروزجهان 27بهمن1400 بازار | هلومگ | کدام اصناف و مشاغل باید از دی 1402 مالیات بپردازند؟

جدیدترین گروه بندی مشاغل مالیاتی در سال ۱۴۰۲

گروه بندی مشاغل مالیاتی، یک تقسیم‌بندی از مشاغل بر اساس میزان درآمد، حجم فعالیت و نوع فعالیت است. این گروهبندی، مبنای تعیین تکالیف مالیاتی مشاغل قرار می‌گیرد. در ایران جدیدترین گروه بندی مشاغل مالیاتی در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

گروه الف

 • مشاغلی که آخرین درآمد ابرازی یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بیش از ۱۵ میلیارد ریال باشد.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مشمول مالیات با نرخ تصاعدی قرار گرفته باشند.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
 • صاحبان کارت بازرگانی.
 • صاحبان هتل‌های سه ستاره و بالاتر.
 • صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها و کلینیک‌های تخصصی.
 • صاحبان مشاغل صرافی.
 • صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و بهره‌برداران معادن دارای جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط.

گروه ب

 • مشاغلی که آخرین درآمد ابرازی یا آخرین درآمد قطعی شده آنها بین ۱۸ تا ۵۵ میلیارد ریال باشد.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مشمول مالیات با نرخ مقطوع قرار گرفته باشند.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد نیستند.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی نیستند.

گروه ج

 • مشاغلی که آخرین درآمد ابرازی یا آخرین درآمد قطعی شده آنها کمتر از ۱۸ میلیارد ریال باشد.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مشمول مالیات با نرخ مقطوع قرار گرفته باشند.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد نیستند.
 • مشاغلی که به موجب قانون یا مقررات خاص مکلف به نگهداری دفاتر قانونی نیستند.

در این بین مودیان گروه الف و ب موظف به به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد و پرداخت مالیات هستند. و مودیان گروه ج معاف از تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد و پرداخت مالیات هستند.

مالیات بر درآمد | هلومگ | کدام اصناف و مشاغل باید از دی 1402 مالیات بپردازند؟

کدام اصناف و مشاغل باید از دی ۱۴۰۲ مالیات بر ارزش افزوده بپردازند؟

بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه اصناف و مشاغلی که کالا یا خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را عرضه می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند. این مالیات به صورت درصدی از ارزش کالا یا خدمات عرضه شده محاسبه و از خریدار دریافت می‌شود. لیست مشاغل مشمول مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

 • کلیه صادرکنندگان
 • کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و بهره‌برداری
 • بهره‌برداران از معادن
 • ارائه‌ دهندگان خدمات حسابرسی، حسابداری، دفترداری و خدمات مالی
 • حسابداران رسمی شاغل و مؤسسه‌ های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

علاوه بر این، برخی از اصناف و مشاغل که بر اساس حجم فعالیت خود مشمول گروه سوم مالیاتی هستند، مشروط به اینکه به صورت صنفی فعالیت نموده و تابع شورای اصناف باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند. این اصناف و مشاغل عبارتند از:

 • خرده فروشی
 • خدمات فنی و مهندسی
 • خدمات پزشکی و درمانی
 • خدمات آموزشی
 • خدمات حمل و نقل مسافر و بار
 • خدمات فرهنگی و هنری
 • خدمات ورزشی
 • خدمات گردشگری
 • خدمات رستوران و هتل
 • خدمات توزیع آب، برق و گاز
 • خدمات مخابراتی

البته، صرفاً داشتن پروانه کسب از اتحادیه مربوطه برای برخورداری از این معافیت کافی نیست و اصناف و مشاغل مذکور باید شرایط دیگری را نیز داشته باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه می‌توانید به سایت سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید.

بنابراین، کلیه اصناف و مشاغلی که کالا یا خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را عرضه می‌کنند، از دی ۱۴۰۲ مشمول پرداخت مالیات هستند. البته، برخی از اصناف و مشاغل که بر اساس حجم فعالیت خود مشمول گروه سوم مالیاتی هستند، مشروط به اینکه به صورت صنفی فعالیت نموده و تابع شورای اصناف باشند، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

کدام اصناف و مشاغل باید از دی ۱۴۰۲ مالیات بر درآمد بپردازند؟

بر اساس قانون مالیات بر درآمد، کلیه اصناف و مشاغلی که درآمدی از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب می‌کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند. این مالیات بر اساس میزان درآمد کسب شده از فعالیت‌های اقتصادی، نوع فعالیت اقتصادی و میزان سرمایه گذاری در آن فعالیت محاسبه می‌شود. لیست اصناف و مشاغل مشمول قانون مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

 • کلیه اصناف و مشاغلی که کالا یا خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را عرضه می‌کنند، مشمول مالیات بر درآمد نیز هستند.
 • کلیه اصناف و مشاغلی که کالا یا خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را عرضه نمی‌کنند، اما درآمدی از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب می‌کنند، نیز مشمول مالیات بر درآمد هستند.

بر اساس بخشنامه گروه بندی مشاغل مالیاتی ۱۴۰۲، اصناف و مشاغل گروه الف و ب مشمول مالیات بر درآمد هستند، اما اصناف و مشاغل گروه ج از پرداخت مالیات بر درآمد معاف هستند.

بنابراین، کلیه اصناف و مشاغلی که کالا یا خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده را عرضه می‌کنند، مشمول قانون مالیات بر درآمد هستند. همچنین، کلیه اصناف و مشاغلی که درآمدی از فعالیت‌های اقتصادی خود کسب می‌کنند، اما مشمول گروه ج مالیاتی نیستند، نیز مشمول قانون مالیات بر درآمد هستند.

1 | هلومگ | کدام اصناف و مشاغل باید از دی 1402 مالیات بپردازند؟

اتصال رایگان به سامانه مودیان مالیاتی

گروه فناوری اطلاعات هلو با آموزش و اتصال رایگان نرم‌افزار حسابداری هلو APEX به سامانه مودیان مالیاتی این مشکل را برای صاحبان کسب‌وکار برطرف کرده است. در واقع هلو به‌عنوان تنها دارنده تندیس حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در صنعت نرم‌افزار در دوازده سال متمادی با بیش از یک میلیون کاربر و ارائه 150 گروه صنفی، اتصال رایگان را به‌راحتی و بدون هیچ چالشی برای کاربران فراهم کرده است تا کاربران با اختیار خود بتوانند به این سامانه متصل شوند.

فراخوان ارزش افزوده | هلومگ | کدام اصناف و مشاغل باید از دی 1402 مالیات بپردازند؟

نحوه پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی

نحوه پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی از دی ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

پرداخت مالیات

پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد، به صورت الکترونیکی از طریق درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. برای پرداخت مالیات، ابتدا باید وارد درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی یا همان سامانه مودیان شوید. سپس، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، به حساب کاربری خود وارد شوید. در صفحه اصلی حساب کاربری، گزینه «پرداخت مالیات» را انتخاب کنید. پس از آن، می‌توانید مالیات خود را به صورت نقدی، کارت به کارت یا چک پرداخت کنید.

ارائه اظهارنامه مالیاتی

ارائه اظهارنامه مالیاتی، بر اساس نوع فعالیت اقتصادی و گروه مالیاتی مشمول، متفاوت است.

 • اصناف و مشاغل گروه الف و ب که موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد هستند، باید اظهارنامه خود را تا پایان تیرماه سال بعد از سال مالیاتی، به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
 • اصناف و مشاغل گروه ج، موظف به ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد نیستند.

برای ارائه اظهارنامه مالیاتی، ابتدا باید وارد درگاه خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی شوید. سپس، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، به حساب کاربری خود وارد شوید. در صفحه اصلی حساب کاربری، گزینه «ارائه اظهارنامه مالیاتی» را انتخاب کنید. پس از آن، می‌توانید اظهارنامه مالیاتی خود را تکمیل و ارسال کنید.

مزایای پرداخت الکترونیکی مالیات

پرداخت الکترونیکی مالیات، مزایای زیادی دارد، از جمله:

 • سرعت و سهولت در پرداخت مالیات
 • عدم نیاز به مراجعه حضوری به سازمان امور مالیاتی
 • امکان پرداخت مالیات از هر نقطه از کشور
 • امکان پرداخت مالیات با استفاده از کارت‌های بانکی

برای پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی، به نکات زیر توجه کنید:

 • اطلاعات خود را در هنگام پرداخت مالیات و ارائه اظهارنامه مالیاتی به دقت وارد کنید.
 • در صورت بروز مشکل، با کارشناسان سازمان امور مالیاتی تماس بگیرید.

البته استفاده از نرم‌افزار حسابداری هلو APEX که به صورت رایگان به سامانه مودیان اتصال دارد می‌تواند این فرآیند و پروسه را بسیار ساده‌تر کرده و بروز مشکلات را به حداقل ممکن برساند.

نوشته‌های مرتبط

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
سوال خود را بپرسیدx